litetnystan.se

Här beskrivs de villkor som gäller för deltagande i kurs hos Litet nystan

 * Din anmälan är bindande och giltig först när kursavgiften är betald.

 * I händelse av för få anmälda deltagare eller om kursledaren blir sjuk ställs kursen in och du får då tillbaka hela din deltagaravgift.

Om du blir sjuk eller inte kan/vill gå kursen gäller följande:

Om jag lyckas hitta någon annan deltagare som kan ta din plats erbjuds du ett tillgodokvitto på hela deltagaravgiften. Tillgodokvittot kan användas till en senare kurs men gäller även för butikens övriga sortiment.  

Om jag inte lyckas hitta någon ersättare till din plats får du inte tillbaka din deltagaravgift och heller inget tillgodokvitto.


Kurser som är över fler än ett tillfälle kan jag inte ta in någon ersättare till, blir du sjuk eller får förhinder till något av kurstillfällena är det tillfället förbrukat och du kan inte få något tillgodo. 

butiken med inspirerande garner i naturmaterial